Kullanım Koşulları

Yeşil Dedektör Kullanım Şartları

Yeşil Dedektör uygulamasını kullandığınız için teşekkür ederiz. Yeşil Dedektör, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından geliştirilmiştir.

Telif haklarınızın ihlal edildiğini düşünür ve bize bu konuda bildirimde bulunmak isterseniz yesilaydedektor@gmail.com adresine yazabilirsiniz. Telif haklarını korumak için belirlenen sürecimiz uyarınca, bize bildirdiğiniz telif hakkı iddialarını yanıtlar ve ihlalleri ortadan kaldırırız.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin bir hizmeti olan Yeşil Dedektör uygulamasını indirerek üyelik sözleşmesini kabul ettiğinizi, aşağıdaki şart ve hükümlerin ("Kullanım Şartları") sizi bağladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve def'i ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.

Kullanıcı hesabınız altında gerçekleşen her türlü faaliyetin sorumluluğu size aittir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin sorumluluğu söz konusu değildir. ‘Kullanıcının, Yeşil Dedektör'ü amaçlarına uygun olmayan, asılsız şekilde kullanması sebebiyle doğacak zararlardan Yeşilay’ ın sorumluluğu bulunmamakta olup, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.’

Kullanıcı hesabı erişim bilgilerinizi güvenli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Kendi tarafınızdan belirlemiş olduğunuz hesap erişim bilgileri, başka kişi ya da kuruluşlara verilemez.

Yeşil Dedektör'ün metin girişine izin verdiği uygulama ekranlarında yasa dışı, argo ve hakaret içeren metinler gönderilemez, diğer Yeşil Dedektör kullanıcıları suistimal, taciz, tehdit veya taklit edilemez. Yeşil Dedektör herhangi bir yasadışı veya yetkilendirilmemiş amaç için kullanılamaz. Uluslar arası kullanıcılar online işlemler ve kabul edilebilir içerik ile ilgili tüm yerel kanunlara uymayı kabul eder.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, takdir yetkisi sadece Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne ait olmak üzere, yükümlülüğü olmamasına rağmen yasadışı, saldırgan, tehdit edici, hakaret içeren, küçük düşürücü, müstehcen, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek veya başka bir şekilde sakıncalı olan veya herhangi bir 3. şahsın fikri ve sınai mülkiyet haklarını veya bu Kullanım Şartlarını ihlal eden içeriği ihtara gerek olmaksızın silebilir ve içeriğe sahip olan hesapların Yeşil Dedektör'e erişimlerini süresiz olarak engelleyebilir. Bu işlemler sonucunda ortaya çıkabilecek veri kaybından Türkiye Yeşilay Cemiyeti sorumlu tutulamaz

Kullanım şartları için ihlal durumları Türkiye Yeşilay Cemiyeti ekibi tarafından belirlenmekte ve değerlendirilmektedir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin içerik silme, hesap erişimi engelleme durumlarıyla ilgili olarak herhangi bir açıklama sunma mecburiyeti bulunmamaktadır

Yeşil Dedektör'e girilmesi, mobil uygulamadaki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Türkiye Yeşilay Cemiyeti sorumlu değildir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Yeşil Dedektör ile sunulan her türlü hizmeti, bilgiyi ve özelliği önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, uygulamayı yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler mobil uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Mobil uygulamanın kullanımı ya da mobil uygulamaya giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Yeşil Dedektör'ün kontrolü altında olmayan başka içerik sağlayıcılarına bağlantı veya referans içerebilir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir

Sunulan hizmetlerin kötüye kullanımı ekibimizce ihlal olarak değerlendirilir ve kullanıcı hesabının erişimi ihtarda bulunmaksızın süresiz olarak durdurulur. Bu sebeple hizmetlerimize müdahale etmeyin veya sağladığımız arayüz ve talimatların dışında başka bir yöntemle erişmeye çalışmayın

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Yeşil Dedektör üzerinden her zaman herhangi bir nedenden dolayı herhangi bir kullanıcıya hizmette bulunmayı reddetme, dilediği üyeye veya üyelere sağladığı hizmeti geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Yeşil Dedektör uygulamasındaki genel görünüm ve dizaynı ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan sistem, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Yeşil Dedektör'de bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Yeşil Dedektör uygulamasının bütünü veya bir kısmı başka bir platformda izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır

Kullanıcının sisteme girdiği tüm bilgilere sadece kullanıcı ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece kullanıcı değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşarak bunları değiştirmesi mümkün değildir

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, dilediği zaman Kullanım Şartları dökümanının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye mümkün oldukça sık bu dökümanı ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbu "KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Türkiye Yeşilay Cemiyeti açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır

Telif Hakkı Veya Fikri Mülkiyet Hakkı İhlaline İlişkin Şikayetlerin Yapılması İçin Tebliğ Ve Prosedür Türkiye Yeşilay Cemiyeti, diğer özel ve tüzel kişilerin fikri mülkiyetlerine saygı duymaktadır. Kullanıcılarından da aynısı yapmasını talep etmektedir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, uygun durumlarda ve takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere tekrarlayıcı ihlalci olan kullanıcıların hesaplarını devre dışı bırakabilir ve/veya iptal edebilir. Çalışmanızın telif hakkını ihlal eden bir şekilde kopyalandığına veya fikri mülkiyet haklarınızın başka bir şekilde ihlal edildiğine inanıyorsanız, yesilaydedektor@gmail.com adresine aşağıdaki bilgileri vermeniz halinde ilgili materyal yayından kaldırılacaktır

A. Telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin fiziksel veya elektronik imzası;

B. İhlal edildiğini ileri sürdüğünüz telif hakkına tabi çalışmanın veya diğer fikri mülkiyetin tanımı;

C. İhlal ettiğini ileri sürdüğünüz malzemenin sitede nerede olduğuna ilişkin bir tanım; D. Adresiniz, telefon numaranız ve email adresiniz;

E. İhtilafa konu telif hakkı sahibi, acentesi veya kanun tarafından izin verilmediğine iyi niyetle inandığınıza ilişkin bir beyan;

F. Telif hakkı veya fikri mülkiyet hakkı sahibi olduğunuza veya telif hakkı veya fikri mülkiyet hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan veya yetki belgesi.

Kişisel Verilerin Gizliliği (tarih:…………)

Bu başlık altında düzenlenen hususlar yeşildedektör uygulamasına üye olan tüm kullanıcıları kapsamaktadır. Bu başlık altında yeşildedektör uygulmasında yer alan kişisel bilgilerinizin nelerden ibaret olduğu, nasıl saklandığı, kullanıldığı ve korunduğu gösterilmektedir. İşbu kişisel verilerin gizliliği maddesi mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihten yeni kullanıcılar için kayıt işlemini tamamlayarak üye oldukları tarihten itibaren hüküm ifade etmektedir. Bu program kapsamındaki kişisel verileriniz ile ilgili sorularınızı yesilaydedektor@gmail.com adresine yazabilirsiniz.

Yeşildedektör mobil uygulamasını kullanmakla Sepetçiler Kasrı, Hocapaşa Mah. Kennedy Cad. No:3 Sarayburnu/Fatih adresinde mukim Türkiye Yeşilay Cemiyetinin kişisel bilgilerinizin işlenmesinden sorumlu olduğunu, bu bilgileri aralarındaki protokol hükümleri gereği Sağlık Bakanlığı’ na Aktarabileceğini, Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ nin bu uygulama kapsamındaki hizmetleri sunabilmek için kişisel verilerinizi işleyebileceğini kabul etmektesiniz.

Yeşildedektör uygulaması kapsamında Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ nin aşağıdaki kişisel bilgilerinizi toplayabileceğini, saklayabileceğini, işleyebileceğini ve gerekli hallerde aktarabileceğini kabul etmektesiniz;Ad, soyad, kimlik numarası, mail adresi, doğum tarihi, ev ve/ya işyeri adresi, ihlal bildirimleri, ihlal bildirimlerine ilişkin bilgiler, cep telefonu.

Yeşildedektör uygulaması kapsamında Türkiye Yeşilay Cemiyeti nin yukarıda sayılan kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlarla kullanabileceğini kabul etmektesiniz;

İhlal bildirimlerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak,

Uyuşmazlık ve uygulamadaki sorunları çözmek,

Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve yeşildedektör kullanım şartlarını uygulamak,

 Bilgileri doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak,

Uygulama kapsamında resmi makamlar tarafından bilgi istenmesi durumunda gerekli bilgileri paylaşmak,

Kişisel bilgilerinizi, hizmetlerimizi sağlamak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, uygulama kuralları ve politikalarını uygulamak, ihlal bildirimlerine ilişkin olarak üçüncü kişilerce ileri sürülen hak ihlali iddialarına cevap vermek veya herhangi bir kişinin hakkını veya güvenliğini korumak amaçlarıyla açıklayabiliriz. 

Şifreniz, kullanıcı hesabınızın anahtarıdır.  şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız. Şifrenizi veya kişisel bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmanız halinde, hesabınız adına yapılan tüm eylemlerden sizin sorumlu olacağınızı unutmayın. Şifreniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmeniz, kişisel bilgileriniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmenize yol açabilir ve dolayısıyla sizin adınıza başkaları tarafından gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olabilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizin değişmesi gerektiğinde veya bu bilgilerin doğru olmaması halinde bu bilgileri derhal güncelleştirmelisiniz. 

Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Gizlilik maddesi, yalnızca yeşildedektör tarafından toplanan kişisel bilgilerinizin kullanılması, işlenmesi ve açıklanmasına ilişkindir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 Sayılı Kanun) kapsamında 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren bilgilerinizin Gizlilik maddesi kapsamında işlenmesinden sorumlu olan Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ ne başvurabilecek, kendinizle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilecek ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebileceksiniz.

Böylelikle kişisel verilerin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilecek, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin hangi üçüncü kişilere aktarılabileceğini bilebilecek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteyebileceksiniz. Bu şekilde yapılan düzeltme, yok etme ve silme işlemlerinin; kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini de talep edebilirsiniz. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkınız ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız yasayla korunmaktadır. Gizlilik konusunda daha fazla bilgi almak istediğiniz takdirde yesilaydedektor@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Kişisel bilgileriniz Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Sağlık Bakanlığı güvencesindedir.
 

Mobil Uygulamalar

Google Play veya App Store'dan mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz.